Nhận dạng đa sinh trắc & xác thực nhân thân

Các giải pháp, công nghệ và hệ thống đa sinh trắc tự động nhận dạng Mặt người-Vân tay-Tròng mắt phát triển trên công nghệ FaceIt và BioEngine

Sản phẩm nổi bật

Theo báo cáo của International Biometric Group’s Biometrics Market and Industry Report 2007-2012, hi...

Sân bay là những địa điểm cần được bảo vệ cả về mặt chống thâm nhập vật lý lẫn điện tử vì ngoài các ...

Thế hệ mới các hệ thống và thiết bị sinh trắc thông minh ứng dụng phục vụ kiểm soát ra vào và truy c...

Lõi Công nghệ nhận dạng mặt FaceIt® của Identix đã được các Chính phủ và các bên thứ ba thử nghiệm t...

Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: (+844) 3-783-3488
Fax: (+844) 3-783-3486


Địa chỉ: Số 4,G4B, Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính Mr Điệp: 84-437833488
Giải pháp phần mềm Mr Long: 84-437833488