Thiết bị sinh trắc mặt tự động - 3D FastPass

Theo báo cáo của International Biometric Group’s Biometrics Market and Industry Report 2007-2012, hiện nay các giải pháp và thiết bị nhận dạng vân tay và mặt là các loại phổ cập nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh trắc, tương ứng chiếm tới 38.1% và 19.3% thị trường sinh trắc ngoài AFIS (hệ thống tự động nhận dạng vân tay hình sự...


Máy đọc ảnh mặt 3D FastPass là những thiết bị đầu tiên và hiện giờ được phổ cập nhất dùng để kiểm soát ra vào vật lý trên thị trường.
 
Các thiết bị ứng dụng sinh trắc thông minh của L1 có khả năng xử lý nhiều giao dịch tại các điểm ra vào các khu vực an ninh, tòa nhà hoặc truy cập mạng-giao dịch trực tuyến hơn nhiều so với các thiết bị của các hãng khác. Ví dụ các camera sinh trắc cho phép không chỉ ghi hình lại các hành động truy cập mạng hoặc mở cửa bất thành mà thậm chí còn chụp ảnh toàn bộ các hành vi mở cửa ra vào hoặc truy cập mạng.
 
Ngoài ra, các thiết bị xác thực sinh trắc của L1 được thiết kế phát triển theo hướng quản lý tập trung tích hợp giữa các ứng dụng quản lý khu vực bảo vệ an ninh, kiểm soát giao dịch mạng và quản lý nhân viên.
 
Công nghệ nhận dạng Mặt 3D của L1 là một công nghệ nhận dạng tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại (không nhìn thấy, không gây hại và thân thiện với người dùng) để bắt và tái tạo ảnh mặt đối sánh.