Thị trường và sản phẩm tiêu biểu

Giải pháp tự động nhận dạng đa sinh trắc đầu tiên tại Việt Nam

Các máy đọc hộ chiếu và ePassport Reades của các hãng AssureTec, OCE, RTE cung cấp cho công tác kiểm soát các cửa khẩu biên giới trên bộ, tại các sân bay, cảng biển

Các giải pháp quản lý biên tập báo chí phát triển trên các nền tảng tích hợp Microsoft SharePoint, Oracle với Quark Publishing System, Adobe InDesign…v.v

Các giải pháp hệ thống ứng dụng quản lý thông tin địa chính, bản đồ số hóa ứng dụng quản lý phát hành Giấy cấp quyền sử dụng đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến kết hợp

Hệ thống Hội nghị truyền hình : Polycom/ VNI

Các sản phẩm phụ kiện IT hỗ trợ sinh hoạt công việc hàng ngày

Là Đại lý chính thức và nhà Tích hợp hệ thống – phát triển ứng dụng Tường màn hình lớn & Trung tâm chỉ huy An ninh-Quốc phòng, Truyền hình – Viễn thông, GTVT-Hàng không, Trung tâm truyền thông đa phươ