Phần mềm quản lý biên tập báo –Tòa soạn điện tử

Các giải pháp quản lý biên tập báo chí phát triển trên các nền tảng tích hợp Microsoft SharePoint, Oracle với Quark Publishing System, Adobe InDesign…v.v

Năm 2010~2012: TF phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm quản lý biên tập các Tòa soạn báo in, báo điện tử và hoàn thành Phiên bản Phần mềm Tòa soạn báo điện tử đầu tiên tại Việt nam có liên kết tích hợp các nền tảng công nghệ lõi tiên tiến của thế giới như Microsoft SharePoint 2011, Oracle Portal với các công nghệ đồ họa hiện đại như Quark Publishing System, Adobe InDesign…v.v cho 15 tòa soạn báo in tích hợp báo điện tử tại Hà nội như Hà nội Mới, Kinh tế Đô thị, An ninh Thủ đô, Thời báo Kinh tế, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Màn ảnh Sân khấu, Thể thao ngày nay…v.v.