Tương tác 3D

Tương tác 3D có thể hoàn hảo với bất kỳ sản phẩm nào qua việc di chuyểncác bộ phận hoặc các tài liệu thuyết trình. Bằng việc lập trình các điểm có thể "chạm", giờ đẩy bạn chỉ cần kéo thả bằng tay các đối tượng vào sản phẩm trình diễn của mình.

Chưa có sản phẩm

Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: (+844) 3-783-3488
Fax: (+844) 3-783-3486


Địa chỉ: Số 4,G4B, Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính Mr Điệp: 84-437833488
Giải pháp phần mềm Mr Long: 84-437833488