Giải pháp Sourcefire

Trung tâm quản lý FireSIGHT là thành phần điều khiển chính của giải pháp Sourcefire. FireSIGHT cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về hệ thống mạng bao gồm các thiết bị vật lý và các máy chủ ảo hóa, hệ điều hành, ứng dụng, dịch vụ, giao thức, người sử dụng, nội dung, tất cả các hành vi trên hệ thống mạng của chúng ta như là: tấn công hệ thống mạng và phần mềm độc hại.

Chưa có sản phẩm

Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: +84-24-37833488
Fax: +84-24-37833486


Địa chỉ: Phòng 1604, tầng 16, Tòa nhà OTCT 3A (RESCO 3A) KĐT Handi RESCO đường Phạm Văn Đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính

Mr Phạm Tuấn Bảo: +8491 2485033


Giải pháp phần mềm