Hội nghị truyền hình

Hệ thống Hội nghị truyền hình : Polycom/ VNI

Năm 2010: Hãng sản xuất hàng đầu thế giới các sản phẩm hỗ trợ giao dịch- cộng tác chia sẻ qua mạng như Hội nghị truyền hình, giao dịch âm thanh-video và các giải pháp mạng đã chỉ định TF làm Đại lý tích hợp hệ thống tại Việt nam.