Phụ kiện sinh hoạt

Các sản phẩm phụ kiện IT hỗ trợ sinh hoạt công việc hàng ngày

Các loại phụ kiện IT như xạc ĐTDĐ không dây cho các loại bàn, sổ tay kèm xạc ĐTDĐ khong dây ...v.v.