Giới thiệu công nghệ nhận dạng mặt người của hãng L1

Lõi Công nghệ nhận dạng mặt FaceIt® của Identix đã được các Chính phủ và các bên thứ ba thử nghiệm thực tiễn nhiều lần với các điều kiện khác nhau.


Lõi Công nghệ nhận dạng mặt FaceIt® của Identix đã được các Chính phủ và các bên thứ ba thử nghiệm thực tiễn nhiều lần với các điều kiện khác nhau. Cuộc thử nghiệm các công nghệ nhận dạng mặt của các nhà sáng chế FRVT 2002 trong thời gian tháng 7 & 8 năm 2002 do Văn phòng Chương Trình Phát Triển Công Nghệ Chống Ma tuý (Counterdrug Technology Development Program Office) phối hợp với Viện Pháp Lý Quốc Gia (National Institute of Justice-NIJ), Cơ Quan Quản Lý Các Dự Án Nghiên Cứu Phòng Thủ tiên tiến (Defense Advanced Research Projects Agency-DARPA) và Trung Tâm Tác Chiến Trên Biển của Hải Quân Mỹ (Naval Surface Warfare Center-NAVSEA) phối hợp tài trợ thực hiện với sự tham gia của hàng chục công ty sáng chế các công nghệ và giải pháp sinh trắc nhận dạng mặt lớn nhất thế giới.Công ty TNHH Tiền phong TF giới thiệu công nghệ nhận dạng mặt người tiên tiến nhất của Identix là FaceIt thế hệ 6 (G6). FaceIt® G6 là một công nghệ đột phá về độ chính xác trong nhận dạng mặt. FaceIt G6 là một công nghệ nhận dạng mặt duy nhất có chứa đồng thời hai thuật toán nhận dạng mặt: Phân tích cục bộ khuôn mặt-Local Feature Analysis (LFA), và Phân tích cốt lõi bề mặt-Surface Texture Analysis (STA). LFA là một thuật toán công nghệ đặc biệt chính xác và tiên tiến để mã hoá thông tin về khuôn mặt người Như tên gọi, thuật toán LFA phân tích khuôn mặt ở mức cục bộ ( khác với mức tổng thể). LFA chuyên sử lý những biến dạng trên ảnh mặt không phải do bản thân cấu trúc hình học của khuôn mặt tạo nên mà do những sự khác biệt trong môi trường chiếu sáng hoặc do sự quay đầu  hoặc do biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt trong thời điểm chụp ảnh tạo nên. Về căn bản, LFA tái tạo một bản đồ cục bộ của cấu trúc khuôn mặt cho phép phân tích từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt. Với bản đồ cục bộ, những vùng khuất trên khuôn mặt do bóng tối, tóc hoặc do quay đầu, kể cả do biểu thị cxảm xúc trên mặt sẽ không tác động đáng kể tới nhận dạng mặt do thuật toán LFA còn có thể khai thác nhiều thông tin khác, tách biệt những biến đổi nhất thời trên mặt so với các ảnh khác và bỏ qua những biến động đó, đảm bảo cho việc nhận dạng mặt vẫn được thực hiện.