Màng mống mắt

Các giải pháp sử dụng công nghệ sinh trắc tròng mắt

Tất cả sản phẩm

Một đặc tính quan trọng khác là khả năng phát hiện mắt giả Fake Eye Detection của Giải pháp nhận dạn...

Trong thực tế các phương thức Chấm công có người giám sát, bằng thẻ giấy bấm lỗ, hệ thống kiểm soát ...

Trang 1 trong 2 >>
Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: (+844) 3-783-3488
Fax: (+844) 3-783-3486


Địa chỉ: Số 4,G4B, Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính Mr Điệp: 84-437833488
Giải pháp phần mềm Mr Long: 84-437833488