Màng mống mắt

Các giải pháp sử dụng công nghệ sinh trắc tròng mắt

Tất cả sản phẩm

Một đặc tính quan trọng khác là khả năng phát hiện mắt giả Fake Eye Detection của Giải pháp nhận dạn...

Trong thực tế các phương thức Chấm công có người giám sát, bằng thẻ giấy bấm lỗ, hệ thống kiểm soát ...

Trang 1 trong 2 >>
Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: +84-24-37833488
Fax: +84-24-37833486


Địa chỉ: Phòng 1604, tầng 16, Tòa nhà OTCT 3A (RESCO 3A) KĐT Handi RESCO đường Phạm Văn Đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính

Mr Phạm Tuấn Bảo: +8491 2485033


Giải pháp phần mềm