Nhận dạng chữ ký

Các giải pháp sử dụng công nghệ nhận dạng chữ kí

Tất cả sản phẩm

Khối tài chính ngân hàng ngày càng xử lý dữ liệu lớn và phức tạp hơn. Do đó, yêu cầu bảo đảm an toàn...

SignPlus là một bộ phận phần mềm phục vụ cho việc tạo và duy trì một hệ thống dữ liệu chữ ký theo CI...

SignWare® của SOFTPRO cung cấp cho các giải pháp kiểm soát sinh trắc một công cụ nhận dạng thống nhấ...

Bộ công cụ phát triển phần mềm nhận dạng chữ ký Software Developer’s Kit (SDK) SignWare® của SOFTPRO...

Trang 1 trong 1
Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: +84-24-37833488
Fax: +84-24-37833486


Địa chỉ: Phòng 1604, tầng 16, Tòa nhà OTCT 3A (RESCO 3A) KĐT Handi RESCO đường Phạm Văn Đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính

Mr Phạm Tuấn Bảo: +8491 2485033


Giải pháp phần mềm