Công ty TNHH Tiền Phong tham dự GMV 2018, Seoul, Hà quốc

GLOBAL MOBILE VISION 2018, Mobile & Network, VR/AR, AI, M2M & IoT, Smart Factory, Mobility, Fintech & Security, e-Government..etc.

Ngày 10-12 tháng 10 năm 2018, Công ty TNHH Tiền Phong đã tham dự Chương trình Chương trình Global Mobile Vision 2018 do Văn Phòng thương mại KOTRA Hàn quốc tổ chức tại Trung tâm AT Seoul, Hàn quốc với sự có mặt của hơn 250 Công ty CNTT hàng đầu thế giới tham gia trình diễn các sản phẩm tiên tiến nhất trong các lĩnh vực Di động & Mạng, Thực tế ảo VR/AR, Trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, Công xưởng thông minh Smart Factory, Thành phố thông minh Smart City, Công nghệ tài chính Fintech và An ninh, Chính phủ điện tử ...v.v.

Các sự kiện khác