Tokyo Games Show 2015

Triển lãm Tokyo Game Show 2015 thuộc chương trình ASEAN Creative Network, với chủ đề “Play your way: Games unleashed”

Triển lãm Tokyo Game Show 2015 thuộc chương trình ASEAN Creative Network, với chủ đề “Play your way: Games unleashed”
Thời gian tiến hành: từ ngày 16 - 21/9/2015

Địa điểm: Tokyo, Nhật Bản

Các sự kiện khác

Trang 1 trong 1