Công ty TNHH Tiền Phong tham dự Triển lãm TOKYO GAME SHOW 2015 (TGS2015)

TOKYO GAME SHOW 2015 (TGS2015) là sự kiện hàng năm do Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) và Nikkei Business Publications, Inc. (Nikkei BP) đồng tổ chức

Ngày 15-19 tháng 9 năm 2015, Công ty TNHH Tiền Phong đã tham dự Triển lãm Tokyo Game Show 2015 tại Makuhan Messe, thành phố Chiba, Tokyo Nhật bản.
Đây là sự kiện lớn hàng năm của giới chuyên gia CNTT và trò chơi máy tính tại Nhật bản do Hiệp hội các nhà cung cấp trò chơi giải trí máy tính CESA của Nhật đồng tổ chức với Nikei Business Publications với sự hỗ trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật bản.

Các sự kiện khác