India IT Show 2013

Tiền Phong tham gia sự kiện India IT Show năm 2013

Ngày 24 tháng 11 năm 2013:
10:00 giờ: Bàn giao vị trí và diện tích các gian hàng cho khách mờiNgày 25 tháng 11 năm 2013:
10:00 hrs: Bàn giao vị trí và diện tích các gian hàng cho khách mời
10:00 hrs - 18:00 hrs: Đăng kí tham dự

Các sự kiện khác