Công nghệ nhận dạng vân tay BIOENGINE

Công nghệ nhận dạng vân tay BioEngine®Proven của Identix hiện đang được sử dụng trong các chương trình quản lý thẻ căn cước và nhân thân trên toàn thế giới.


Công nghệ nhận dạng vân tay BioEngine®Proven của Identix hiện đang được sử dụng trong các chương trình quản lý thẻ căn cước và nhân thân trên toàn thế giới.

Công nghệ nhận dạng vân tay BioEngine® của Identix sử dụng đa thuật toán để đảm bảo độ chính xác cao nhất cho quy trình nhận dạng của hệ thống.

Cơ sở của khoa học về vân tay

Tính ổn định vĩnh viễn và tính cá thể là những cơ sở nền tảng cho bộ môn khoa học nghiên cứu về sinh trắc nhận dạng vân tay.

 

Tính ổn định: Các vân tay (Fingerprint ridges) được hình thành khi thai nhi đạt tới tháng thứ ba hoặc thứ tư. Các vân tay bao gồm các đặc trưng cá nhân, trong đó bao gồm các điểm kết của các đường nổi(ridge endings), các điểm phân nhánh (bifurcations) và các chấm (dots). Sau khi sinh ra, các vân tay của trẻ sơ sinh phát triển dần đều về mọi hướng và vẫn giữ nguyên tỷ lệ quan hệ giữa các điểm đặc trưng cá nhân không đổi trong suốt cuộc đời.

Tính cá thể: Trong gần 150 năm kể từ khi các vân tay được so sánh một cách khoa học trên toàn cầu người ta chưa phát hiện trường hợp nào, kể cả với các anh em sinh đôi đồng trứng (identical twins) khi hai người có cùng những đặc trưng cá nhân của vân tay trong cùng một đơn vị tỷ lệ quan hệ. Điều đó có nghĩa là nói chung trên bất kỳ một mảng da đầu ngón tay, bàn tay hoặc lòng bàn chân của mỗi người đều chứa các đặc trưng riêng biệt của mỗi cá thể theo một đơn vị tỷ lệ thống nhất cho phép có thể phân biệt rõ được mỗi người trên trái đất này.

 

Hầu như tất cả mọi người đều có vân tay: Về nguyên tắc thì tất cả mọi người đều có vân tay. Đôi khi do bệnh về da một số người có thể mất vân tay vĩnh viễn hoặc trong một thời gian (do kỳ xoá hoặc bị trày da) và bởi vậy có thể không nhận dạng được bằng vân tay. Tỷ lệ này thường chỉ ở mức từ khoảng 1-5% tổng số dân tuỳ thuộc vào thiết bị lấy vân tay, phần mềm phân tích nhận dạng vân tay và trình độ nghiệp vụ của cán bộ phân tích.


Các phương thức sinh trắc nhận dạng vân tay:

Đối sánh 1:1: Xác định“Một người có đúng là anh ta hay không” bằng cách đối sánh vân tay của một người với vân tay lưu trữ tương ứng của người đó trong CSDL để xác định nhân thân của người đó so với hồ sơ lưu trong CSDL.

Đối sánh tra cứu 1:N: Tìm kiếm bằng cách đối sánh vân tay của một người với các vân tay lưu trữ trong CSDL vân tay để xác định được danh sách những người giống nhất với người cần xác định nhân thân

Mẫu đặc trưng vân tay: đặc trưng của vân tay (minutia) là các điểm kết và các điểm phân nhánh của các đường vân nổi (ridges) của vân tay. Đó là các đặc điểm biểu thị tính “riêng nhất cá thể” ("uniqueness"). Mẫu đặc trưng vân tay (minutia template) và công thức toán học của mô hình bố cục của các đặc trưng riêng nhất này.


Mau Van tay


Mẫu đặc trưng vân tay theo thuật toán của Identix tuy vậy không chỉ bao gồm đơn thuần các thông tin (x,y, Ө) của đặc trưng vân tay . Cùng với các điểm đặc trưng đã nêu, sơ đồ đặc trưng còn gồm cả các thông tin về lõi (tâm điểm) của vân tay, về trục “định hướng” của vân tay, về chất lượng vân tay cũng như về các định dạng mẫu bố cục thứ nhất và thứ hai.


Cần lưu ý rằng không thể dùng mẫu đặc trưng để tái tạo lại ảnh vân tay.


- Trung bình mỗi mẫu ảnh vân tay mô tả khoảng 50 điểm đặc trưng và người dùng có thể bổ xung tối đa số điểm lưu cất.

- Các mẫu đặc trưng vân tay có thể dùng cho cả đối sánh 1:1 và tìm kiếm đối sánh 1:N.

- Thông thường các mẫu đặc trưng có kích thước rất bé, chỉ vài bytes. Kích thước mẫu đặc trưng tỷ lệ thuận với số điểm đặc trưng được triết xuất.

- Mẫu đặc trưng theo thuật toán của Identix khoảng từ 125 tới 500 bytes.