Mục tiêu của hệ thống Phần mềm quản lý Báo chí

Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại cho các toà soạn báo và các cơ quan quản lý báo chí nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội được giao.


-Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại cho các toà soạn báo và các cơ quan quản lý báo chí nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội được giao. Đầu tư tiếp tục hạ tầng CNTT hiện đại (một phần đã được đầu tư tại dự án cung cấp trang thiết bị cho các báo năm 2010) tập trung vào hệ thống mạng truyền thông liên thông - thống nhất nhằm tăng khả năng kết nối giữa các toà soạn báo với toà soạn báo, giữa toà soạn báo và cơ quan quản lý báo chí thành phố.

-Đầu tư, xây dựng hệ thống phần mềm tin học phù hợp, có bản quyền hỗ trợ tác nghiệp báo chí. Trên cơ sở hoàn thiện quy trình làm báo, đặc biệt là quy trình biên tập hiện đại được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin, phù hợp với yêu cầu khách quan và kế hoạch phát triển của tòa soạn báo.

-Xây dựng hệ thống CNTT hỗ trợ công tác quản lý báo chí (quản lý báo cáo, cấp phép, phát hành, quản lý thẻ,...) nhằm nâng cao năng lực hoạt động quản lý báo chí của các cơ quan quản lý báo chí Hà Nội.

-Đào tạo, nâng cao kiến thức CNTT có hiệu quả cho toàn bộ 100% cán bộ tham gia vận hành hệ thống của các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí của Hà Nội.

-Dự án sẽ tập trung đầu tư, hỗ trợ đổi mới quy trình quản lý, biên tập cho các loại hình báo in, báo điện tử, góp phần nâng cao chất lượng báo chí thông qua việc bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời và chính xác của thông tin, đáp ứng lộ trình phát triển báo chí Hà Nội (về nhu cầu phát triển các ấn phẩm).

-Góp phần xây dựng đội ngũ làm báo giỏi hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xứng tầm thủ đô của cả nước. Chuẩn bị cho quá trình hội nhập của báo chí thủ đô với báo chí khu vực và thế giới.

Danh sách các tòa soạn báo trên địa bàn Hà Nội đã được TF triển khai.
 1. Báo An ninh thủ đô
 
8. Báo Phụ Nữ Thủ Đô
  
 2. Báo Hà Nội Mới
9. Báo Thể Thao Ngày Nay
 3. Báo Kinh tế & Đô thị
 
10. Báo Thời Báo Doanh Nhân
 4. Báo Lao Động Thủ Đô
 11. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô
 5. Báo Màn Ảnh Sân Khấu
   12. Hội Nhà Báo
 6. Báo Người Hà Nội
13. Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội
7. Báo Pháp Luật & Xã Hội