Giải pháp Trung tâm truyền thông đa phương tiện-Tòa soạn hội tụ tích hợp quản lý biên tập Báo In- Điện tử- TV

Sản phẩm NewsEdiTF từ khi ra đời tháng 12 năm 2012 cho đến nay đã có 18 Tòa soạn báo tại Việt Nam với hơn 1000 người dụng sử dụng phần mềm quản lý này.


Giải pháp Trung tâm truyền thông đa phương tiện- Tòa soạn báo hội tụ NewsEdiTF là 1 ứng dụng tiên tiến tích hợp quản lý biên tập và toàn bộ các hoạt động sáng tác- biên tập và phát hành báo chí được xây dựng dành riêng cho các phòng biên tập báo. Nó cho phép mọi nhân viên ở các phòng ban, nhiệm vụ khác nhau có thể đồng thời thao tác, làm việc trên một trang duy nhất, trong cùng một bài viết, trong cùng một thời điểm từ ý tưởng, sáng tạo nội dung thông qua các nội dung quản lý trong một môi trường Web tiêu chuẩn để có thể hiển thị trên nhiều kênh thông qua việc sử dụng nền tảng MS Office, .NET MS SharePoint.


 
Bằng cách tích hợp các sản phẩm tiểu chuẩn và phổ biến của Microsoft Office như QuarkXPress, Adobe InDesign hay mạnh mẽ của hệ thống xuất bản Quark, NewsEdiTF cung cấp các giải pháp và chức năng rất hữu ích với một mức chi phí vô cùng hợp lý, cho phép các tòa soạn báo kết nối quản lý tổng thể nguồn nội dung và hợp tác trong toàn doanh nghiệp.
 NewsEdiTF cung cấp các tính năng sau đây:
* Cung cấp giải pháp tòa soạn điện tử, truyền thông đa phương tiện cho các tòa soạn báo. Nó cho phép xuất bản các sản phẩm báo chí đa phương tiện: giấy báo, website, WAP, SMS, radio hoặc là TV ... bằng cách sử dụng nền tảng thống nhất Sharepoint hoặc .NET , lưu trữ và tối ưu hóa quản lý dữ liệu.
* Quá trình xuất bản thống nhất và hỗ trợ sử dụng đa người dùng, từ khâu thiết kế ý tưởng, phân bố nguồn lực, phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch, viết bài, biên tập, thiết kế bố cục,... cho đến khâu cuối cùng là gửi đến nhà in ấn cũng sử dụng sự hỗ trợ giao tiếp của Sharepoint hoặc trên nền tảng .NET.

 

* Cắt giảm chi phí nhân lực cho toàn bộ quá trình xuất bản của tòa soạn báo. Với NewsEdiTF, tất cả các nhân viên biên tập như các phóng viên, nhà báo và quản lý biên tập cũng như tất cả các nhà thiết kế và các dịch vụ sáng tạo có thể cộng tác trong môi trường làm việc thống nhất, trực tiếp chỉ thông qua một cổng thông tin người dùng thân thiện duy nhất, giúp cải thiện sự hợp tác, nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức và năng suất lao động.


* Giúp phối hợp làm việc nhóm và làm việc cá nhân bằng cách cho phép nhiều người dùng từ các phòng ban có thể cùng lúc làm việc trong một bài viết, trong cùng một trang, cùng thời điểm với các tính năng hỗ trợ xem trước, đánh dấu, chỉ định người sửa bài viết, và dễ dàng khôi phục lại bài viết tốt nhất.