Nhận dạng biển số xe

Giải pháp phần mềm nhận dạng biển số xe

Tất cả sản phẩm

Với vị thế là Công ty tin học hàng đầu tại Việt Nam và qua quá trình khảo sát thực tế tại hệ thống v...

Hiện đại hóa mô hình quản lý một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ...

Hệ thống nhận dạng biển số xe tự động do công ty TNHH Tiền Phong thiết kế và phát triển cài đặt đơn ...

Hệ thống nhận dạng biển số xe tự động do công ty TNHH Tiền Phong thiết kế và phát triển cài đặt đơn ...

Trang 1 trong 2 >>
Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: (+844) 3-783-3488
Fax: (+844) 3-783-3486


Địa chỉ: Số 4,G4B, Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính Mr Điệp: 84-437833488
Giải pháp phần mềm Mr Long: 84-437833488