GIỚI THIỆU VỀ CÁC ỨNG DỤNG DO TF PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG GIẢI PHÁP SCALA DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage – Hệ thống bảng hiển thị điện tử cho phép trình chiếu thông tin, quảng cáo hoặc các dạng thông điệp khác. Các Digital Signage có thể được thấy ở rất nhiều địa điểm công cộng cũng như tư nhân ví dụ như các cửa hàng bán lẻ, các tòa nhà, công ty chứng khoán, ngân hàng…


Lợi ích của việc sử dụng Digital Signage so với bảng tĩnh đó là khả năng thay đổi nội dung hiển thị dễ dàng, nhanh chóng, trình chiếu các hình ảnh động và bảng hiển thị có thể thích nghi nhanh chóng với phối cảnh và đối tượng người xem thậm chí ở mức có thể tương tác được. Việc đầu tư cho hệ thống Digital Signage có thể mang lại lợi ích to lớn so với các bảng quảng cáo hoặc hiển thị tạm thời bằng các chất liệu khác. Do thông tin hiển thị rất phong phú và có thể thay đổi dễ dàng liên tục nên có thể thu hút được sự chú ý của khách hàng, tác động đến quyết định cuối cùng của họ. Đồng thời cũng giúp loại bỏ những chi phí tốn kém cho việc tạo và phân phát các bản in cũng như giúp chủ sở hữu thay đổi các thông tin quảng bá cho nhiều sản phẩm khác nhau hoặc các đối tượng khách hàng cụ thể ngay lập tức. Một lợi ích khác đó là chủ sở hữu của hệ thống có thể cho thuê không gian quảng cáo.

Hệ thống Digital Signage có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ví dụ như: Thông tin công cộng, thông tin nội bộ, quảng cáo…

 

Việc sử dụng hệ thống Digital Signage còn cho phép khách hàng có thể quản lý tập trung hệ thống thông qua việc xây dựng một mạng các Digital Signage. Bản chất của việc xây dựng một mạng các Digital Signage là tạo nên một mạng lưới các thiết bị điện tử có thể được điều khiển từ xa.


 

Bằng cách tích hợp các hệ thống signage truyền thống với digital signage, Scala đã tạo nên một nền tảng tiên tiến cho việc xây tạo nội dung, quản lý và phân phối nội dung trong các mạng digital signage, và một nền tảng thống nhất cho việc quản lý quảng cáo trên cả các mạng truyền thống và digital signage. Việc phân phối và lên lịch phát nội dung cũng được quản lý tập trung trong các môi trường digital signage.


Các hệ thống đã triển khai tại Việt Nam

Bên cạnh các hệ thống Digital Signage mà TF đã triển khai lắp đặt cho các đơn vị, cơ quan trước đấy thì trong năm 2014 TF vinh dự được triển khai hệ thống hạng mục Hệ thống Thông tin Hướng dẫn cho Tòa nhà Quốc hội mới và Hội trường Ba đình mới với công nghệ phần mềm Scala Digital Signage (Mỹ) và hệ thống màn hình lớn eKiosk (Đức)- Planar (Mỹ)…v.v.Sản phẩm liên quan