Bảng hiển thị điện tử

Digital Signage - đây là một hình thức bảng hiển thị điện tử cho phép trình chiếu thông tin, quảng cáo hoặc các dạng thông điệp khác. Các Digital Signage có thể được thấy ở rất nhiều địa điểm công cộng cũng như tư nhân ví dụ như các cửa hàng bán lẻ, các tòa nhà, công ty chứng khoán, ngân hàng.


Hệ thống Digital Signage có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ví dụ như:
 
  •    Thông tin công cộng – tin tức, thời tiết, thông tin du lịch, các bảng chỉ đường có thể tương tác được…
 
  •    Thông tin nội bộ - thông tin doanh nghiệp, tin tức …
 
  •    Xây dựng thương hiệu, tác động tới hành vi hay cải thiện trải nghiệm của khách hàng - các Digital Signage ở trong các cửa hàng nhằm quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu, hướng khách hàng tới những khu vực khác nhau trong khu vực, tăng thời gian khách hàng lưu lại tại khu vực đó.
 
   •    Quảng cáo:
Việc sử dụng hệ thống Digital Signage còn cho phép khách hàng có thể quản lý tập trung hệ thống thông qua việc xây dựng một mạng các Digital Signage. Bản chất của việc xây dựng một mạng các Digital Signage là tạo nên một mạng lưới các thiết bị điện tử có thể được điều khiển từ xa. Những thiết bị này sẽ hiển thị thông tin thông qua phần mềm hỗ trợ tới đối tượng khán giả.Với những ưu điểm của mình Digital Signage đang chứng tỏ mình tính hiểu quả của mình với tính năng là một kênh marketing. Thị trường Digital Signage cũng là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất với giá trị được dự đoán vào khoảng 3.5 tỉ USD vào năm 2011.