Hệ thống Tổng đài IP Panasonic KX - TDA600

Hệ thống tổng đài hỗn hợp IP KX-TDA600. Lập trình bằng PC hoặc điện thoại Digital. Khung chính 10 rãnh . Mở rộng tối đa 56 trung kế 528 máy nhánh.

Giá: Call$
Bảo hành: 12Tháng

Ø     

 

Hệ thống tổng đài hỗn hợp IP KX-TDA600. Lập trình bằng PC hoặc điện thoại Digital. Khung chính 10 rãnh . Mở rộng tối đa 56 trung kế 528 máy nhánh.  Khả năng mở rộng tối đa 56 trung kế - 528 thuê bao

 

ü      Chức năng trả lời tự động (DISA) Có

ü      Hiển thị số trực tiếp đến máy lẻ (DID) Có

ü      Truy cập CO trực tiếp (DIL) Có

ü      Chức năng chuông cửa/ mở cửa Có

ü      Làm mềm số Có

ü      Chức năng báo lại khi đường dây dỗi Có

ü      Khoá thuê bao Có

ü      Nhạc chờ khi chuyển máy Có

ü      Đàm thoại hội nghị Có

ü      Dễ dàng chuyển cuộc gọi Có

ü      Hạn chế cuộc gọi Có

ü      Nhóm người sử dụng Có

ü      Hiển thị số gọi đến Có

ü      Tự động gọi lại số vừa gọi (Redial) Có

ü      Hệ thống mã tài khoản (Acount Code) Có

ü      Chức năng giữ cuộc gọi (Hold) Có

ü      Hạn chế thời gian gọi Có

ü      Đổ chuông theo nhóm Có

ü      Khoá thuê bao từ xa Có

ü      Dịch vụ báo thức Có

ü      Dịch vụ thời gian (Ngày/ Đêm) Có

ü      Nhóm phân phối cuộc gọi (UCD) Có

ü      Thiết lập số điện thoại khẩn cấp Có

ü      Đánh số máy lẻ linh hoạt Có

ü      Thông báo cuộc gọi đến Có

ü      Thiết lập kiểu đổ chuông Có

ü      Nhóm đầu vào (nhóm các đường CO) Có

ü      Đổ chuông trễ Có

ü      Lớp dịch vụ (COS) hạn chế Có

ü      Phân phối đường gọi vào (CLI) Có

ü      Cướp chuông (Nhặt cuộc gọi) Có

ü      Cuộc gọi chờ Có

 

ü      Cài phần mềm tính cước Có

ü      Tự động cài đặt ISDN (BRI) Có

ü      Hỗ trợ ngôn ngữ đa phương tiện Có

ü      Phím linh hoạt DSS Có

ü      Chức năng điện thoại viên Có

ü      Bàn điều khiển PC/ Điện thoại PC Có

ü      Lập trình PC Có

ü      Ghi chi tiết thông báo (SMDR) Có

ü      Cấu hình VM (Voice Mail) tự động Có

ü      Gọi chuyển tiếp tới cho VM Có

ü      Tính năng dịch vụ ISDN Có

ü      Tính năng Voice IP Có

ü      Thông báo vắng mặt Có

ü      Lựa chon kiểu quay số Có

ü      Cổng thêm thiết bị chuyển kỹ thuật số (XPD) Có

ü      Dịch vụ không quấy rầy (DND) Có

ü      Bàn điều khiển, lập trình Có

ü      Nghe trộm Có

ü      Tính năng thuê bao kỹ thuật số Có

ü      In cuộc gọi Có

ü      Truy cập trực tiếp thuê bao Có

ü      Hỗ trợ đảo cực Có

ü      Kết nối E/M Có

ü      Dịch vụ E1 Có

ü      Gắn với Modem ngoài Có

ü      Dịch vụ T1 Có

ü      Tự động gọi lại khi rỗi Có

ü      Truy cập nhanh danh bạ Có

ü      Đổ chuông phân biệt (Nội bộ và từ ngoài vào) Có

ü      Tự động lọc đường truyền (ARS)/ Tiết kiệm chi phí (LCR) Có