Hệ thống cửa an ninh sinh trắc tự động

Tất cả sản phẩm

Để cải tiến hệ thống kiểm soát ra vào-mở Cổng tại các tòa nhà cũ khó đi dây mới, TF giới thiệu Giải ...

Trang 1 trong 1
Liên hệ

E-Mail: info@tienphongtf.com

Điện thoại: +84-24-37833488
Fax: +84-24-37833486


Địa chỉ: Phòng 1604, tầng 16, Tòa nhà OTCT 3A (RESCO 3A) KĐT Handi RESCO đường Phạm Văn Đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Giải pháp tường màn hình Mrs Phương: 84-437833488
Giải pháp mạng máy tính

Mr Phạm Tuấn Bảo: +8491 2485033


Giải pháp phần mềm