Mô tả giải pháp chấm công bằng vân tay

Chấm công bằng vân tay mang độ chính xác cao hơn so với việc chấm công bằng thẻ quẹt (proximity card) đồng thời cho phép loại trừ tình trạng các nhân viên có thể chấm công thay cho nhau mà không cần có mặt.


Giải pháp được phát triển bởi sự hợp tác giữa Nhà sản xuất phần cứng của Đan mạch và Công ty TNHH Tiền phong TF- đơn vị phát triển ứng dụng đa sinh trắc hàng đầu của Việt nam.
Chấm công bằng vân tay mang độ chính xác cao hơn so với việc chấm công bằng thẻ quẹt (proximity card) đồng thời cho phép loại trừ tình trạng các nhân viên có thể chấm công thay cho nhau mà không cần có mặt. Khi chấm công bằng kiểm soát nhận dạng vân tay thì việc gian lận thời gian làm việc bằng cách quẹt thẻ hộ nhau để chấm công không còn có thể xảy ra.
Quản lý nhân viên bằng vân tay : Thiết bị vân tay được kết nối với máy tính thông qua cổng RS485. Khoảng cách giữa các thiết bị đọc vân tay và máy chủ nhận dạng có thẻ đạt tới 1,2 km. Với ứng dụng quản lý nhận dạng tiên tiến do các lập trình viên thuộc Tập đoàn TF (TF Group) phát triển, ứng dụng cho phép quản lý và thực hiện đối sánh vân tay trên cùng một máy tính duy nhất qua mạng RS 485 tới 225 thiết bị đầu đọc vân tay. Dữ liệu vân tay của một nhân viên được lưu trữ đồng thời tại CSDL trung tâm và lưu trữ trong mỗi thiết bị đọc vân tay tại các cửa kiểm soát ra vào.

Mô tả thiết bị đọc vân tay:

Thiết bị do Hãng Conlan của Đan mạch sản xuất với những thông tin cơ bản như sau:

  • FingerPrint CT3000 Family
  • BiotagOffice
  • FRR 0.14 : FAR 0.0001 : EER 0.001
  • Macth < 20ms
  • Giao thức kết nối và truyền nhận dữ liệu theo chuẩn RS485 (khoảng cách tối đa 1.200m).

Mô tả Chương trình ứng dụng Quản lý vân tay do Việt Nam phát triển:

  • Bao gồm các ứng dụng sau:
  • Thêm mới một vân tay.
  • Chỉnh sửa, xóa một vân tay
  • Cấu hình hệ thống thiết bị vân tay

Mô hình dữ liệu quản lý chấm công bằng vân tay :

Mô hình luồng giữ liệu của giải pháp vân tay