Nintex Kryon’s Full-Cycle Automation - Tự động hóa theo chu trình

Tiền Phong với sản phẩm RPA – một nền tảng số cung cấp các giải pháp tự động hóa và số hóa một cách toàn diện các công việc lặp đi lặp lại với số lượng lớn, nhằm giúp các đơn vị, cơ quan cải thiện năng suất và tiết kiệm chi phí. Với việc kết hợp với công nghệ Nintex Kryon RPA có thể được áp dụng trong nhiều khối ngành như: tài chính, ngân hàng, khối hành chính nhân sự, sản xuất, v.v.


Bộ ứng dụng Kryon Full-Cycle Automation Suite là Giải pháp duy nhất trên thị trường cho phép tích hợp Công nghệ Tự động Khám phá Quy trình (PD) với Công nghệ Robot tự động tác nghiệp (RPA).

Ø Đứng đầu thị trường về Process Discovery

Ø Đứng đầu về công nghệ Attended & Hybrid RPA

Ø Tốc độ triển khai các chương trình RA nhân gấp 5 lần thông thường

Ø Giải pháp ứng dụng triển khai thành công toàn cầu.- RPA kết hợp với Process Discovery (PD) đã biến giải pháp tự động hóa trở nên nổi trội, góp phần tạo ra một bước đột phá sáng tạo trong lĩnh vực RPA là thực hiện Full-Cycle Automation, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay.

- Nền tảng Nintex Kryon RPA bao gồm 4 thành phần chính: Studio, Console, Robot và Application Server & Database.