Giải pháp tự động phát hiện hộ chiếu giả mạo

Tự động giám định các loại Hộ chiếu, Thị thực nhập cảnh, Thẻ du lịch, Thẻ căn cước và những tài liệu căn cước khác từ các quốc gia trên thế giới chỉ trong một vài giây.....


Máy đọc hộ chiếu ID-450 và phần mềm phát triển ứng dụng AssureIDTM SDK – là chương trình phần mềm tốt nhất thế giới tự động giám định tài liệu và phát hiện tính giả mạo của  Hộ chiếu, giấy thông hành, thẻ ID....                 
 
DỄ DÀNG:
Chỉ cần úp tài liệu vào máy: AssureID tự động nhận dạng bất kỳ  tài liệu ID nào, cả các loại tương thích ICAO hoặc không tương thích-ICAO (Đối với người lập trình, đây là Bộ SDK dễ sử dụng nhất hiện có)
 
NHANH CHÓNG:
Chỉ dưới 05 giây tách toàn bộ dữ liệu thích hợp, kiểm tra 10 cuộc thử nghiệm  để phát hiện tính giả mạo của tài liệu đó, loại bỏ mọi mối nghi ngờ  
 
MẠNH MẼ:  
Bộ Thư viện xác thực Authentication Library có thể thực hiện 10 phép thử đối với trên 1600 loại tài liệu (số lượng ngày càng tăng), cải thiện đáng kể năng suất hoạt động của  các cán bộ  kiểm soát xuất nhập cảnh(Đối với cán bộ lập trình, đây là Bộ SDK mạnh nhất hiện có)
 
 
Thông tin chi tiết tại đây:  Document.doc