• Tin tức

Công ty TNHH Tiền Phong được vinh danh là 1 trong 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt nam 2019

28.10.2019

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Hành chính Đà nẵng, Công ty TNHH Tiền Phong đã được vinh danh lần thứ năm liên tiếp là một trong 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019. Chương trình 50 + 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA tổ chức hằng năm, nhằm lựa chọn và vinh danh các doanh nghiệp CNTT có uy tín và năng lực tiêu biểu của Việt Nam để giới thiệu và kết nối hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế. Lễ vinh danh được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức trang trọng với sự tham dự của các lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, UBND thành phố Đà nẵng và nhiều đại biểu quốc tế, cơ quan thông tấn, báo chí, cùng các doanh nghiệp CNTT tiêu biểu trong và ngoài nước.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Hành chính Đà nẵng, Công ty TNHH Tiền Phong năm thứ năm liên tiếp được VINASA vinh danh là một trong 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019.
Chương trình 50 + 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA tổ chức hằng năm, nhằm lựa chọn và vinh danh các doanh nghiệp CNTT xuất sắc, có uy tín và năng lực tiêu biểu của Việt Nam để giới thiệu và kết nối hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.
Lễ vinh danh được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức trang trọng với sự tham dự của các lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, UBND thành phố Đà nẵng và nhiều đại biểu quốc tế, cơ quan thông tấn, báo chí, cùng các doanh nghiệp CNTT tiêu biểu trong và ngoài nước.