• Tin tức

Công ty TNHH Tiền Phong thắng thầu nhiều Hợp đồng số hóa và phát triển Phần mềm quản lý tài liệu trên Office 365

16.11.2018

Liên danh TF-FSI thắng thầu các Hợp đồng số hóa dữ liệu Kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước và Hợp đồng số hóa dữ liệu và cung cấp Phần mềm quản lý tài liệu do TF phát triển trên nền tảng SharePoint Online cho môi trường Office 365

Trong năm 2018, Liên danh TF-FSI đã thắng thầu và bắt đầu triển khai các Hợp đồng số hóa Dữ liệu kiểm toán các năm 2017-2018 cho Kiểm toán Nhà nước và Số hóa dữ liệu và Phần mềm quản lý tài liệu DMS do Công ty TNHH Tiền Phong TF phát triển trên nền tảng SharePoint Online trong môi trường Office 365 dùng cho Ủy hội sông Mê công với các Văn phòng Ủy hội tại các nước thành viên Việt nam, Lào, Campuchia, Thái lan.
Với số lượng tài liệu số hóa và quản lý trong các Hợp đồng nêu trên lên tới hơn 7 triệu trang hồ sơ với tất cả các định dạng như PDF, HTML, Microsoft Office, hỗ trợ lưu trữ các định dạng: zip, 7z, rar, tar ..hỗ trợ các định dạng media như Visio, JPEG, MP3, and SVG ...v.v, Phần mèm quản lý tài liệu trực tuyến do TF phát triển và cung cấp cho phép các cán bộ, nhân viên của các khách hàng hoạt động trên toàn thế giới và các địa phương khác nhau trên toàn quốc và khu vực địa lý khác nhau có thể dễ dàng truy cập từ các hệ thống khác nhau, tra cứu tìm kiếm, chia sẻ thông tin, kiểm soát phiên bản và cấu trúc đồng thời duy trì an ninh trong quá trình phối hợp làm việc trên mạng. Hệ thống ứng dụng quản lý văn bản DMS do TF phát triển tích hợp hoàn toán với các sản phẩm của Microsoft Office 365 như : Yammer, Onenote, SharePoint, Planner, OneDrive, PowerBI, Skype for Business, PowerApps, Flow, Teams, Calendar. Giao diện người dùng UI cho Bộ Microsoft Dynamics phù hợp với các sản phẩm phát triển trên nền Office365.